Przejdź do treści
LOGO_WWW
Patrycja Rasińska

DODANO:

Spis treści

O mnie

Jestem psycholożką, 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek ten uzyskał rekomendację Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk). Stale rozwijam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez najlepszych psychologów-praktyków.

 

Już od czasu studiów byłam wysoce zmotywowana do pogłębiania wiedzy i doświadczenia w zakresie psychologii. Początkowo pomagałam i przeprowadzałam badania naukowe, co zaowocowało m.in. wystąpieniami na konferencjach naukowych (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim).

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam towarzysząc Mieszkańcom DPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zmagającym się głównie ze schizofrenią, depresją i uzależnieniami. Moim zadaniem było wspierać Mieszkańców rozmową, aktywizować ich do podejmowania działań służących poprawie ich zdrowia psychicznego. W fundacji eFkropka prowadziłam grupę integracyjną, służącą osobom doświadczającym kryzysów zdrowia psychicznego. Doświadczenie z dziećmi i młodzieżą zdobywałam poprzez towarzyszenie im w formie wyjazdów wakacyjnych, gdzie zajmowałam się m.in.: rozwiązywaniem bieżących problemów, a także prowadzeniem warsztatów. Praca, którą wykonywałam w ramach współpracy z największym w Polsce wydawcą testów psychologicznych – Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, umożliwiła mi kontakt z szeregiem narzędzi stosowanych do diagnozy psychologicznej osób dorosłych, ale także dzieci i młodzieży.

 

W celu zwiększania swoich kompetencji ukończyłam szkolenia takie jak:

  • Kurs Profilaktyki uzależnień (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • Warsztat Profilaktyki uzależnień (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  • Trening Umiejętności Społecznych (Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH Sp. z o. o)
  • Terapia przez zabawę (Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH Sp. z o. o)
  • Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia? (Szkoła Psychoterapii Dialog)
  • Trening koncentracji uwagi i pamięci (Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH Sp. z o. o)

Udostępnij:

Spis treści

INNE
WPISY