Przejdź do treści
LOGO_WWW

WARSZTATY

Oferta dla Rodziców Przedszkolaków w wieku 4-5 lat

Warsztaty: Trening Umiejętności Społecznych dla przedszkolaków w wieku 4-5 lat
Miejsce: Gabinet Psychologiczny Drogowskazy, Al. Armii Krajowej 39, 05-250 Radzymin
Termin: od 4 kwietnia 2024r. ( 5 spotkań)
Koszt:  400 zł

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą szczególnie przydatną na pierwszych etapach kontaktów społecznych, których dzieci doświadczają w przedszkolu

Dziecko w wieku przedszkolnym każdego dnia uczy się czegoś nowego. To czas intensywnego doświadczania świata i nauka nowych umiejętności.

Zajęcia TUS dają możliwość wspierania rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego.

Tematy, z którymi dzieci będą się zapoznawały w trakcie zajęć to rozróżnianie  emocji a szczególnie uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, dopasowywanie stanów emocjonalnych do ich przyczyn oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Oferta dla Rodziców Przedszkolaków w wieku 6-7 lat

Warsztaty: Trening Umiejętności Społecznych dla przedszkolaków w wieku 6-7 lat
Miejsce: Gabinet Psychologiczny Drogowskazy, Al. Armii Krajowej 39, 05-250 Radzymin
Termin: od 4 kwietnia 2024r. ( 10 spotkań)
Koszt:  800 zł

Proponujemy Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci przygotowujących się do pójścia do szkoły. Zajęcia mają na celu trenowanie takich umiejętności, które pozwolą im lepiej funkcjonować i czuć się w szkole. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje umiejętności emocjonalne i społeczne, jakie uczeń powinien nabyć przed pójściem do szkoły. Uwzględniając zapis z podstawy programowej, zajęcia TUS będą dotyczyć następujących zagadnień:

  1. rozróżnienie emocji, uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych. Panowanie nad emocjami, przeżywanie ich w sposób akceptowalny dla innych. Kształtowanie zachowań empatycznych;
  2. wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny;
  3. asertywne wyrażanie swoich uczuć i opinii wobec drugiej osoby;
  4. radzenie sobie z przegrywaniem, radzenie sobie z popełnianiem błędów;
  5. kształtowanie postawy jaką należy przyjąć  w sytuacji zachowań prowokujących i agresywnych ze strony innych;
  6. aktywne słuchanie.