Przejdź do treści
LOGO_WWW
Lek. Rafał Osiński

DODANO:

Spis treści

O mnie

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą. Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne, zdobyte zarówno podczas pracy w szpitalu, jak również w trakcie praktyki indywidualnej. Podczas spotkań z pacjentem zawsze największy nacisk kładę na indywidualne podejście, spojrzenie na każdego w szerszej perspektywie, zarówno medycznej, społecznej, jak i rodzinnej.

Przyjmuję osoby dorosłe, jak również młodzież od 16 rż (wspólnie z opiekunem). Konsultuję również w języku hiszpańskim (consulto también en español).

W pracy najważniejszy dla mnie jest komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Kryzys psychiczny, niezależnie od przyczyny i nasilenia, jest zawsze dla każdej osoby bardzo trudnym doświadczeniem. Moim celem jest, aby przez tę traumę każdy przeszedł jak najłagodniej. Sposoby pomocy bywają różne, z tego powodu wielką wagę przywiązuję do diagnostyki i pełnego zdefiniowania problemu. Pacjent jest dla mnie podmiotem i ekspertem na swój temat, dlatego wszelkie decyzję terapeutyczne szczegółowo wyjaśniam i staram się nie pozostawić pacjenta z żadnym pytaniem czy wątpliwościami. Leczenie farmakologiczne prowadzę zgodnie z najnowszą wiedzą i zawsze przy uwzględnieniu przeciwwskazań czy działań niepożądanych. Wielokrotnie okazuje się, że leczenie biologiczne nie jest konieczne, bądź jest dodatkiem do psychoterapii. Dlatego w swoim podejściu do pacjenta zawsze podkreślam wagę współpracy psychiatry i psychoterapeuty.

Moje doświadczenie

Studia medyczne ukończyłem w 2004 r. na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalizację w zakresie psychiatrii ukończyłem w 2010 roku w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, a w 2011 roku zakończyłem 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. W latach 2010- 2013 pracowałem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rasztowie, gdzie pełniłem obowiązki lekarza oraz przez pewien czas kierownika Zakładu. W trakcie studiów odbyłem półroczny staż w University Hospital Arnau de Vilanova w Lleidzie w Hiszpanii, zaś w ramach stażu podyplomowego szkoliłem się w University Hospital of Leicester w Anglii. Do maja 2020r. byłem zatrudniony w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Od wielu lat konsultuję pacjentów z problemami psychiatrycznymi na oddziałach internistycznych oraz pacjentów z problemami psychogeriatrycznymi w Domach Opieki. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych, działam również naukowo, m.in. publikacje na temat terapii choroby Alzheimera oraz depresji w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W swojej pracy klinicznej zajmuje się wszystkimi zaburzeniami i problemami psychicznymi. W szczególności są to:

  • lęk i zaburzenia nerwicowe

  • depresja

  • choroba afektywna dwubiegunowa (dawna nazwa: psychoza maniakalno- depresyjna)

  • zaburzenia psychotyczne (w tym schizofrenia)

  • zespoły otępienne (w tym choroba Alzheimera)

  • zaburzenia osobowości

  • zaburzenia snu (bezsenność)

  • objawy psychiczne u osób starszych (psychogeriatria)

  • uzależnienia od leków uspokajających

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept (także refundowanych), zwolnień lekarskich ZUS-ZLA, zaświadczeń lekarskich.


Udostępnij:

Spis treści

INNE
WPISY