Przejdź do treści
LOGO_WWW
Małgorzata Rowicka

DODANO:

Spis treści

psycholog Radzymin

O mnie

Jestem absolwentką psychologii w zakresie psychologii pracy i stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam także podyplomowe studia z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Pracuję w indywidualnym kontakcie z dorosłymi. Posiadam 20-letnie doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym, które zdobyłam pracując w Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie. Obszary, których dotyczy moja praca terapeutyczna to m.in.:

  • sytuacje kryzysowe i trudności w obliczu choroby nowotworowej pacjentów i ich bliskich,
  • sytuacje kryzysowe i trudności w obliczu w obliczu śmierci osoby bliskiej,
  • zaburzenia więzi. 

Posiadaną wiedzę i umiejętności rozwijam uczestnicząc w wykładach, szkoleniach i konferencjach.

Oprócz bycia psychologiem jestem też żoną i mamą. Mam trzech synów, którzy na co dzień uczą mnie ciekawości jakże potrzebnej w pracy z drugim człowiekiem.

Wykształcenie:

▪ Studia magisterskie z psychologii w zakresie psychologia pracy i stresu – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

▪ Studia podyplomowe z psychoonkologii – Uniwersytet SWPS w Warszawie

Wybrane szkolenia/warsztaty:

▪ Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – szkolenie I  stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej; Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej

▪ Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii; Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

▪ Medyczne aspekty walki z egzystencjalnym lękiem umierającego; Centrum Psychologiczno – Formacyjne ADSUM

▪ Praca z osobami w żałobie; Fundacja Hospicyjna w Gdańsku

▪ Przekazywanie trudnych informacji w opiece paliatywno – hospicyjnej; Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku

▪ Pokonywanie barier w trudnych rozmowach o śmierci i umieraniu; Ośrodek Szkoleń Kreatywnych Komunikator w Warszawie

▪ Empatyczna dla siebie; Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku

▪ Rozwój Pracownika Hospicjum; Warszawskie Centrum Psychoonkologii

Konferencje naukowe:

▪ Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia; Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza w Gdańsku

▪ Granice terapii medycznych; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

▪ Komunikacja w relacji pacjent – rodzina – personel medyczny; UKSW w Warszawie

▪ Wolontariusze w praktyce telefonów zaufania i poradnictwa psychologicznego on-line; Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

▪ Psychoonkologia w okresie pandemii Covid-19; Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Inne:

▪ Superwizje;

▪ Grupowe Treningi Balintonowskie; Polskie Stowarzyszenie Balintonowskie

Wygłoszone prelekcje:

▪ „Zasady leczenia paliatywnego oraz opieka nad chorym w terminalnym okresie choroby” – wykład dla ginekologów onkologicznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

▪ „Zasady komunikacji z pacjentem onkologicznym” – wykład w ramach konferencji „Pola nadziei” dla Radomskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

▪ „Jak pomagać uczniom w żałobie (śmierć, rozwód)” – prelekcja wygłoszona w ramach sieci wsparcia i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych dla  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie.

▪ „Jak pomagać osobom w żałobie” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kobyłce.

▪ Prelekcje dla szkół Powiatu Wołomińskiego na temat: „Umiejętność towarzyszenia w chorobie”, „Jak mogę pomagać innym?”, „Wolontariat z klasą”, „Hospicjum to też życie” i inne.

Udostępnij:

Spis treści

INNE
WPISY